Pinsen er ikke som jul og påske

Hvorfor stengte butikkene kl. 16 på lørdag, pinseaften? Jo, det er pga. helligdagsfredloven § 5, som likestiller julaften, påskeaften og pinseaften:

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16.

Jeg skjønner hvorfor man gjør dette i sammenheng med jul og påske, selv om man ikke feirer dem religiøst.

I julen og påsken har de fleste sine tradisjoner og mange samler familien, det er forståelig at de fleste som jobber ønsker litt tidlig fri aften før helligdagen for å komme seg dit man skal og forberede.

Men pinsen?

I 1993 gjorde Arbeiderparti-regjeringen et forsøk på å fjerne en av de bevegelige fridagene, 2. pinsedag lå tynt an. Lederen i Bergens Tidende den gang lød:

Noe stort savn ville neppe tapet av annen pinsedag som høytids- og fridag vært. Om man ser bort fra pinsevenner og andre karismatikere, er det få i Norge som har noe forhold til denne kirkelige høytiden femti dager etter påske.

For det lå i sakens natur. En pinse uten en annendag ville etter kort tid forsvinne, og havne blant de mange nokså anonyme høytider som kirkeåret inneholder. Forståelsen for de restriksjoner som hviler på pinseaften har vært såre liten, enten det gjelder ølsalg, underholdning eller restaurantliv. Folk har ikke riktig forstått hva denne aftenen har hatt å gjøre i selskap med de selvfølgelige, som påskeaften, nyttårsaften og julaften.

Gro Harlem Brundtland fikk det ikke som hun ville, fagbevegelsen stanset fjerningen av 2. pinsedag.

Men fortsatt lever pinsen i samme klasse som jul og påske i helligdagsfredloven, 24 år senere. Norsk helligdagspolitikk har stått stille.

Har forståelsen blant folket for hvorfor pinsen lever i samme selskap med jul og påske økt siden 1993? Neppe.

De som ønsker å beholde 2. pinsedag som helligdag, og pinsen som helligtid i Norge, bør tenke seg om.

Det sto mange nok i køer av forskjellige slag på pinseaften pga. knapp åpningstid som kunne være fristet til å tenke hvorfor i alle dager det fortsatt må være sånn i 2017.

Bergens Tidende hadde rett om pinsen og restriksjonene den førte med seg i 1993, og har fortsatt det i dag - og vel så det.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits