Kvinner tvinges ikke til å begrave aborterte foster i USA

VG kjører følgende sak og overskrift: "Stater i USA tvinger kvinner til å gravlegge foster etter abort".

I teksten står det:

Noen stater pålegger kvinner som har tatt abort å begrave eller kremere sitt eget foster.

Det høres grusomt ut. Heldigvis er det løgn.

En rekke delstater har innført lover som krever at institusjonen som utfører aborten skal begrave eller kremere fosteret.

Texas vedtok f.eks. denne lovteksten ifjor:

Sec. 697.004.  DISPOSITION OF EMBRYONIC AND FETAL TISSUE
     REMAINS. (a)  Subject to Section 241.010, a health care facility
     in this state that provides health or medical care to a pregnant
     woman shall dispose of embryonic and fetal tissue remains that are
     passed or delivered at the facility by:
                  (1)  interment;
                  (2)  cremation;
                  (3)  incineration followed by interment; or
                  (4)  steam disinfection followed by interment.

De fleste delstater som har slike lover har lagt seg på samme linje som Texas.

Andre delstater, som Indiana, har vedtatt lover som pålegger institusjonene om å informere foreldrene av et abortert foster at de har muligheten til å bestemme hvordan fosteret skal destrueres, derav begravelse eller kremering.

Ingen av disse lovene pålegger kvinner å begrave eller kremere sitt eget aborterte foster.

Det er mye kritikkverdig ved diverse abortlover i USA, men norske medier har en lei tendens til å la løgner fra aktivister i USA om slike betente temaer strømme over uten noen form for kontroll.

Disse samme aktivistene går inn for mer liberale abortlover i USA (et ganske religiøst land) enn det vi har i Norge.

Du serveres altså løgnpropaganda fra amerikanske abortaktivister i norske nyheter.

Uansett hva man mener om abort bør ikke pressen videreformidle slike løgner.

Personlig avklaring: Jeg er for selvbestemt abort og mener Norges abortregler bør liberaliseres ytterligere. I USA mener jeg at abort bør utføres av offentlige institusjoner, og at Norges lover angående adgang til abort bør overføres til USA i en overgangsperiode inntil amerikanere blir mer sosialliberale.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits