Rettferdighets­krigerne

Google har havnet i et PR-mareritt pga. en anonym ansatt som har forfattet et politisk ukorrekt dokument om hvorfor teknologifeltet, og dermed Google, er mannsdominert. Dokumentet har lekket ut fra interne fora i Google til pressen.

NTB viser elegant hvorfor slikt blir et PR-mareritt, selv om det ikke burde vært det:

Ifølge forfatteren har menn forutsetninger som gjør dem bedre dataprogrammerere. Kvinner, derimot, «har mer åpenhet for følelser og kunstneriske områder framfor ideer».

Problemet er at forfatteren ikke skriver dette, men slik blir det nå vinklet overalt i amerikanske medier, og slik blir det vinklet i norske medier fortløpende fremover.

Amerikanske medier er nå fylt med overskrifter som sier dokumentet og forfatteren er "anti-mangfold" (anti-diversity), til tross for at forfatteren sier innledningsvis at han absolutt ikke er det:

I value diversity and inclusion, am not denying that sexism exists, and don?t endorse using stereotypes. 

Så hvorfor hevder mediene at han er imot mangfold?

Jo, han er nemlig imot kvotering og lignende (bedrifts)politikk for å rette opp i andelen kvinner som er ansatt der, fordi det er en diskriminerende måte å gjøre det på.

Forfatteren påpeker ubeleilig fakta og forskning som viser at hovedgrunnen til den skjeve kjønnsfordelingen innen IT i vestlige samfunn er varierende interesse for faget blant kjønnene, som delvis har biologisk opphav.

Man skal selvsagt ikke blande fakta og vitenskap inn i en debatt om "sosial rettferdighet", så denne mannen stemples nå som en kvinnehater over en lav sko, selv om ingenting ved dokumentet hans kan saklig lese dithen.

Såkalte social justice warriors eller rettferdighetskrigere er ikke interessert i realiteter, fakta eller vitenskap -- de er opptatt av å fremstå "gode" og for "godhet".

69% av Googles ansatte er menn. Rettferdighetskrigere antar at dette skyldes diskriminering fra menn fordi de er kun opptatt av at det er skjevt, ikke hvorfor.

En rekke studier viser derimot at dette hovedsaklig skyldes, tro det eller ei, velferd og likestilling. Hvis man tenker seg litt om, fremfor å være opptatt av å være krenket og anklage andre for å være verre mennesker enn seg selv, er dette ganske selvforklarende.

I utviklingsland er menn og kvinner likere når det gjelder utdanning og valg av yrke; i mer velstående land, velger kjønnene mer "tradisjonelt". 

Økonomiske vilkår avgjør om en person velger et yrke ut fra økonomisk nødvendighet, eller interesse.

Når menn og kvinner har velferd og har like muligheter, velger de mer i tråd med egne interesser, og er mindre opptatt av det økonomiske.

En studie fra 2010 fant følgende:

Only sex predicted means for all four traits, and sex predicted trait means much more strongly than did gender equality or the interaction between sex and gender equality. These results suggest that biological factors may contribute to sex differences in personality and that culture plays a negligible to small role in moderating sex differences in personality.

Dette er ikke nytt; Harald Eia ble kontroversiell da han tok opp lignende temaer i serien "Hjernevask".

Googles kvoteringsregimer forsøker å fikse et problem som stort sett ikke eksisterer, spesielt i velutdannede kretser som IT-verden tross alt er.

Kvotering er systematisert diskriminering for å rette opp i antatt diskriminering, som man ikke har kunnet påvise i noen vesentlig grad.

Slik har det også fungert innenfor norsk utdanning med kjønnspoeng, eller rettere sagt, ikke fungert.

Kjønnspoeng, som annen kvotering, gjør at personer som ellers ikke hadde kvalifisert til å komme inn på et studie kommer inn -- på grunn av usaklige kriterier som kjønn og etnisitet.

Dette fører ofte til at de ikke klarer studiet, og faller fra -- fordi de hadde egentlig ikke gode nok karakterer for å være der. Man gjør dem altså en bjørnetjeneste, som i verste fall fører til at de kaster bort studietid og ender opp med å bytte karrierevalg.

Gjennom mine studier og karriere innen IT har jeg sett dette med egne øyner. 

Nesten samtlige kvinner jeg begynte på dataingeniørstudiet med endte opp med å slutte, bytte til noe helt annet eller falle av lasset. Alle sammen fikk kjønnspoeng for å komme inn på studiet.

I 2013 vedtok Tekna, en fagforening av akademikere, å vrake kjønnspoeng.

Politikerne våre nekter å gjøre noe med det, selv på høyresiden.

Grunnen er veldig enkel: rettferdighetskrigerne i pressen sørger for at de ikke tør, for da blir de stemplet kvinnefiendtlige.

Den modige mannen som har risikert karrieren sin i Google ved å skrive dette dokumentet -- ubeleilige sannheter om kvotering og annen misforstått kjønnspolitikk -- har blitt løyet om og kommer til å bli løyet masse om i tiden fremover.

De som er opptatt av ekte likestilling bør se mer på kjønnsroller og hvordan samfunnet forsterker disse -- spesielt kvinners forventninger av menn.

Google-saken avdekker en borgerkrig mellom menn som er livredde for å bli stemplet kvinnefiendtlige og menn som er livredde for å oppfattes svake, fordi de assosierer det med å være mindre attraktive for kvinner.

At den mannlige psyken glemmes opp i alt dette er ikke en glipp. Og det er der problemet egentlig ligger for den som bryr seg, i den grad det finnes et problem som kan fikses.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits